Inspección Técnica de l’edificio. ITE

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que te com a objectiu determinar l’estat al moment de la insepcció i orientar a la propietat en les actuacions a realitzar per a complir el deure de conservació i mateniment. En cap cas te coma objectiu detectar vicis ocults.

Una cop obtingut l’informe generat pel  Generador d’informes ITE, s’ha de sol·licitar a l’administració el certificat d’aptitud de l’edifici

Informi’s sense compromís

Ompli el formulari a continuació i un dels nostres tècnics es posarà en contacte amb vostè per assessorar-li sense compromís.